enlvru

SIA “Belimpeks” piedāvā pilnprofila kompozītmateriālu klājumu dzelzceļu un tramvaju pārbrauktuvēm. Tas paredzēts autoceļu un dzelzceļu vien līmeņa krustojumu izveidei. Klājums pasargā sliedes, mazinot transporta līdzekļu kustības radīto slodzi, kā arī vienmērīgi sadala riteņu slodzi, saglabā attālumu starp sliedēm, novada ūdeni no sliežu klājuma. Turklāt klājums slāpē transporta līdzekļu radīto troksni, tā ir priekšrocība šo klājumu izmantošanai gan dzīvojamos, gan industriālajos rajonos. Klājuma virsmas reljefs aizsargā transporta līdzekļus pret slīdēšanu ātruma kāpinājuma brīžos un pagriezienos.

Šis klājumu izmanto uz dzelzceļiem ar sliežu platumu 1520 mm, sliežu tipu R65, UIC-60, R50 ar jau¬niem vai veciem derīgiem koka gulšņiem 1 (1A), ar D un SKL-12 tipa stiprinājumiem, dzelzsbetona gulš¬ņiem IIIC-1y ar KБ un SKL-14 tipa stiprinājumiem, gulšņu blīvumu 1840 gb/km (attālums starp gulšņu cent¬riem 540 mm).

Pie klājumu uzstādīšanas uz dzelzsbetona DG-SKL-14 vai SVITRAK tipa gulšņiem, uz ārējas plāksnes malas tiek uzstādīta dzelzsbetona apmale ar 200х200 mm šķēlumu un 2016 mm vai 1008 mm garumu, kuru izmanto uz ceļiem ar rādiusu līkni. Apmale tiek uzstādīta uz betona pamatni. Augšēja apmales mala tiek padziļināta no plaknes malas līdz asfalta augšējam slānim, bet ne mazāk par 4 cm.
Starpsliežu plāksnes izgatavo pēc pasūtītāja pieprasījuma.

Ekspluatācijas nosacījumi:

- Klājuma gumija ir izturīga un noturīga pret saules, sala, sāļu un eļļu iedarbību (darba temperatūras intervāls no –40˚ C līdz +60˚ C);
- Gumijas klājums ir nodilumizturīgs un iztur liela transporta kustības intensitāti un slodzi (slodze uz vienu asi ne mazāka par 11,5 t);

- Klājums ir drošs autotransporta kustībai arī ar mitru virsmu; saķeras koeficients nav zemāks par 0,5;
- Ir nodrošināta elektroizolācija starp sliežu ceļa sliedēm;
- Ir viegli montējams un demontējams;

- Klājuma gali aprīkoti ar metāla atsitējplāksnēm un savilcējierīci;
- Izmantošanas termiņš – 15 gadi.

- Garantijas termiņš – 5 gadi.

Piedāvātājs segums pielāgojams ne tikai taisniem sliežu ceļa posmiem, bet arī sliežu liekuma vietās un pārmijās. Ar šā seguma dažādu izmēru plāksnēm iespējams aizpildīt starp ceļu posmus daudz sliežu pārbrauktuvēs. Šādos gadījumos tiek izstrādāta tehniskā dokumentācija katram objektam. Dokumentu komplektā ietilpst arī montāžas instrukcija. Par papildu samaksu iespējams izgatavot plākšņu uzklājēju.
Pēc pasūtītāja lūguma tiek nodrošināta montāžas darbu uzraudzība.
 

Untitled-1 Untitled-2 Shema_Priloz3 (1)

 
Pārbrauktuves uzbūve ar koka gulšņiem:

1. Plāksne iekšējā L/540 pc.
2. Plāksne ārējā 2L/540 pc.
3. Paliktnis 2L/540 pc.
4. Atbalsta kvadrāts 2 pc.
5. Kruķis 2L/540+2 pc.
6. Savilcējierīce iekšējām plāksnēm 2 pc.
7. Savilcējierīce ārējām plāksnēm 4 pc.

 
Pārbrauktuves uzbūve ar dzelzsbetona gulšņiem:

1. Plāksne iekšējā augšējā L/540 pc.
2. Plāksne iekšējā apakšējā 2L/540 pc.
3. Paliktnis 2L/540 pc.
4. Plāksne ārējā 2L/540 pc.
5. Savilcējierīce ierīce iekšējām plāksnēm 2 pc.
6. Savilcējierīce ierīce ārējām plāksnēm 2 pc.

Piezīmes: L – braucamās daļas platums mm.

Ziņojam, ka klājumi dzelzceļa pārbrauktuvēm, ko izlaiž mūsu uzņēmums, gatavojas no gumiju maisījumiem, kas nodrošina sekojošie fiziko-mehāniski rādītāji:
 

Dzelzceļa pārbrauktuves virskārta:
Rādītāji Standarts Lielums pieprasāma ar konkursu Lielums , ko garantēja rūpnīca
Šora A cietība DIN 53505 70±5 70±5
Blīvums DIN 53479 1,15±0,015g/cm3 1,15±0,015g/cm3
Stiepes izturība DIN 53504 ≥2.0МПа ≥2.0МПа
Stiepes pagarinājums DIN53504 ≥40% ≥60%
Kondicionālā pretestība IEC 93 ≥1,0х106ом ≥1,0х106ом

 

Dzelzceļa pārbrauktuves apakškārta:
Rādītāji Standarts Lielums pieprasāma ar konkursu Lielums , ko garantēja rūpnīca
Šora A cietība DIN 53505 67±5 67±5
Blīvums DIN 53479 1,15±0,015g/cm3 1,15±0,015g/cm3
Stiepes izturība DIN 53504 ≥10МПа ≥10МПа
Stiepes pagarinājums DIN53504 ≥100% ≥350%
Kondicionālā pretestība IEC 93 ≥1,0х106ом ≥1,0х106ом
Abrazīva nodiluma stiprība DIN 53516 ≥60mm3/Дж ≥60mm3/Дж
Saķeres koeficients mitruma apstākļos DIN NE 9001-14001; Акт БГТУ ≥0,48 ≥0,50